Hướng dẫn nhập khẩu các chi phí dở dang của năm trước

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Quốc Huỳnh

New Member
Nhân viên MISA
Giải pháp:
1: Nhập khẩu chi phí dở dang công trình/vụ việc từ năm trước
Trên bản phát hành M22 cho phép nhâp khẩu chi phí dở dang của các công trình/ vụ việc từ năm trước phục vụ cho công tác tính giá thành theo công trình/vụ việc:
  • Vào mneu Tệp\Nhập khẩu\Nhập khẩu chứng từ từ excel:

  • Thao tác thực hiện, xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
2: Nhập khẩu chi phí dở dang năm trước (Sản xuất liên tục - giản đơn)
Trên bản phát hành M22 cho phép nhập khẩu chi phí dở dang theo các đối tượng tập hợp chi phí từ năm trước phục vụ cho công tác tính giá thành sản xuất liên tục - giản đơn:
  • Vào mneu Tệp\Nhập khẩu\Nhập khẩu chứng từ từ excel:

  • Thao tác thực hiện, xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top