Hướng dẫn nghiệp vụ xuất hàng cho chi nhánh khác tỉnh

Chuhuong

New Member
Năm 2018, Công ty mình có xuất hàng cho chi nhánh khác tỉnh sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mình muốn nhờ misa hướng dẫn cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc trong trường hợp này
Cảm ơn bạn
 
Top