Hướng dẫn nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

I. Xem phim hướng dẫn


II. Quy định về HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

- Giới thiệu những điểm mới về Nghị định 123/2020/NĐ-CP
- Quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử


III. Phần mềm đáp ứng
  1. Chuyển đổi và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
  2. Phân quyền sử dụng HĐĐT
  3. Lập hóa đơn điện tử
  4. Phát hành hóa đơn điện tử
  5. Gửi hóa đơn cho khách hàng
  6. Tải hóa đơn điện tử đã phát hành
  7. Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy
  8. Xử lý hóa đơn sai sót
IV. Câu hỏi thường gặp
Để xem chi tiết các vấn đề thường gặp trong quá trình thao tác, Anh/Chị xem chi tiết Tại link

1639384777080.png


------------------------------------------
- Mời Anh/Chị nhấn tham gia Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA tại: https://www.facebook.com/groups/hotrosme/ để được hỗ trợ miễn phí.
- Mời Anh/Chị tham gia đào tạo/giải đáp trực tuyến qua Zoom
Hàng tuần Thứ 2, 4, 6 Sáng từ 8h30-11h00, chiều từ 14h00-16h30
(ID cố định zoom 9405254190 , không cần mật khẩu)
Nội dung và lịch đào tạo chi tiết tại link: https://mily.vn/lichzoomsme
- Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: https://www.youtube.com/c/hocmisaonline để xem các video hướng dẫn phần mềm MISA cực kỳ hữu ích
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top