Hướng dẫn mình cách hạch toán quỹ phúc lợi trên phần mềm misa được không mình áp dụng thông tư 133. Xin chân thành cảmơn

Thuy Chinh

New Member
Hướng dẫn mình cách hạch toán quỹ phúc lợi trên phần mềm misa được không mình áp dụng thông tư 133. Xin chân thành cảmơn
 
Top