Hướng dẫn lập và kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. (Ngoài các hóa đơn điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy của Doanh nghiệp)

I. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện :

- meInvoice Web: Xem hướng dẫn tại đây

- meInvoice Desktop: Xem hướng dẫn tại đây

- MISA SME.NET: Xem hướng dẫn tại đây

- AMIS.VN : Xem hướng dẫn tại đây


Tham gia ngay vào Cộng đồng hỗ trợ MISA meInvoice - Hóa đơn điện tử MISA để được giao lưu, học hỏi và hỗ trợ miễn phí từ MISA và cộng đồng thành viên .
BẤM VÀO ĐÂY
THAM GIA NGAY (7).png

II. Hướng dẫn kiểm tra khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Biểu hiện

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nhưng không có số liệu.
- Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng.


2. Nguyên nhân

- Do chưa lập theo kỳ liên tục.
- Hoặc báo cáo tài chính của kỳ đầu tiên nằm không nằm trong thời gian lập thông báo phát hành.
- Do mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên hóa đơn bán hàng không khớp với mẫu số, ký hiệu hóa đơn đã thông báo phát hành.


3. Cách khắc phục

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ (tháng hoặc quý) liên tục. Hướng dẫn lập xem lại phần I phía trên, tích chọn đúng phiên bản đang sử dụng.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của kỳ đầu tiên phải nằm trong thời gian lập thông báo phát hành:
VD: Lập hóa đơn và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Qúy 1/2020 nhưng Ngày bắt đầu sử dụng trên TBPH HD là ngày 04/12/2019 thì để Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2020 lên số liệu thì bạn cần lập lần lượt báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bắt đầu từ quý IV hoặc tháng 12/2019 rồi mới lập tiếp Quý 1/2020.​
- Ngoài ra, đối với khách hàng sử dụng MISA SME.NET và AMIS.VN kiểm tra thêm nguyên nhân : Do mẫu số, ký hiệu hóa đơn trên hóa đơn bán hàng không khớp với mẫu số, ký hiệu hóa đơn đã thông báo phát hành.

Ví dụ: Mẫu số đã khai báo trên thông báo phát hành hóa đơn là mẫu 01GTKT0/001 nhưng trên chứng từ bán hàng lại nhập 01GTKT3/001​

1.3-1.png


Giải pháp: Vào phân hệ Bán hàng / tab Xuất hóa đơn lọc thời gian xuất hóa đơn nhấn Lấy dữ liệu rồi lọc cột Mẫu số để kiểm tra các hóa đơn đang có mẫu số khác với mẫu số đã thông báo phát hành.​
 
Top