Hướng dẫn kiểm tra phiên bản SQL

- Bước 1: Tải tool MISA all in one tại đây
- Bước 2: Chạy tool bằng quyền admin.
1.jpg


- Bước 3: điền tên máy chủ SQL ví dụ ở đây là .\sql2008ent - sau đó chọn Check Version SQL - Như hình dưới là hiện tại là đang sử dụng phiên bản SQL2008R2 Enterprise.(Nếu tên máy chủ là MSSQLSERVER thì chỉ cần điền là .\ )
2.JPG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top