Hướng dẫn kiểm tra phiên bản hệ điều hành đang sử dụng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bước 1: Kiểm tra bản Windows hiện tại bằng cách chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn properties
1.png


Như ảnh dưới là Windows 7 Sp1, vì có Services pack 1. Nếu ko có chữ này thì chỉ là windows 7 thường

2.png


Ảnh ở dưới thì là Windows 8
3.png


Ảnh ở dưới thì là Windows 10
4.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top