Hướng dẫn kiểm tra lỗi không đăng nhập được vào dữ liệu trên máy chủ hoặc máy trạm Phần mềm Amis 2

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Nếu máy chủ or máy trạm đăng nhập vào dữ liệu báo lỗi sau :

Sau khi đã kiểm tra hết vấn đề services , sql , mạng lan , tường lửa nhưng máy chủ vẫn không kết nối được or máy trạm ping tên không được ping Ip thì được các bạn hãy kiểm tra trên máy chủ theo các bước sau :
Bước 1 :
Tìm đến file Connection.config như hình .

1.JPG

Bước 2: Mở file Connection.config theo định dạng notepad , Chuột phải vào file chọn Open with chọn đến Notepad và bỏ tích always use this app to open và bấm Ok .
2.JPG


Bước 3 : Kiểm tra tên máy chủ xem đã đúng với tên hiện tại chưa nếu chưa thì nhập lại tên máy chủ hiện taih or muốn thiết lập kết nối theo Ip thì nhập Ip máy chủ thay tên máy chủ như hình .
3.JPG


4.JPG


Bước 5 : sau khi đã thiết lập xong save lại rồi restart lại services của phần mềm rồi kết nối lại theo chuỗi kết nối đã thiết lập .
5.JPG
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top