Hướng dẫn kiểm tra hàng hóa bị sai giá vốn \Giá trị xuất kho

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Khi xem báo cáo tồn kho có mặt hàng số lượng còn nhưng giá trị bị âm hoặc bị sai


Giải pháp:

Anh/chị vào Báo cáo/kho/tổng hợp nhập xuất tồn kho và chọn khoảng thời gian rộng (từ lúc trước khi sử dụng phần mềm đến nay ví dụ chọn từ 01/01/2000 đến 31/12/9999 =>> nhắm mục đích lấy hết toàn bộ các chứng từ phát sinh liên quan)

upload_2020-6-19_14-57-25.png


Anh/chị tìm đến mã hàng hóa bị sai số liệu/bấm vào tên hàng hóa để kiểm tra toàn bộ chứng từ phát sinh để kiểm tra nguyên nhân:

1. Có thể do đơn giá của các phiếu nhập bị sai

upload_2020-6-19_14-57-35.png


Giải pháp: Anh/chị tiến hành mở phiếu ra sửa lại cho đúng rồi tính lại giá xuất kho từ thời điểm sai đến nay để cập nhật lại đơn giá xuất kho đúng

Hướng dẫn tính giá xuất kho: http://help.mshopkeeper.vn/170102_tinh_lai_gia_xuat_kho.htm

2. Có thể do xuất kho quá số lượng tồn

upload_2020-6-19_14-57-50.png


Trước ngày 26/5/2020 Anh/chị không còn tồn nhưng 26/5/2020 vẫn xuất bán hàng 1 chiếc => âm kho, Khi đó phần mềm sẽ tính giá sẽ bị sai vì Thực tế cửa hàng thì không thể không có hàng mà bán được.

Giải pháp: Bổ sung phiếu nhập hàng để đảm bảo trước thời điểm xuất kho vẫn còn tồn hàng hóa thì phần mềm mới tính đúng giá trị xuất kho


=>> Sau khi bổ sung để không bị âm kho thì Anh/chị tính lại giá xuất kho từ thời điểm sai đến nay để cập nhật lại đơn giá xuất kho đúng

Hướng dẫn tính giá xuất kho: http://help.mshopkeeper.vn/170102_tinh_lai_gia_xuat_kho.htm
 
Top