Hướng dẫn kiểm tra báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng không cập nhật giá vốn

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Tình huống: Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng không cập nhật giá vốn
upload_2020-7-17_15-1-21.png


=>> Tiền vốn trên báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng lấy theo thông tin giá vốn trên danh mục/thực đơn

Giá vốn của món ăn có thể cập nhật theo 2 trường hợp
TH1: Nếu Anh/chị kinh doanh mặt hàng ổn định, giá vốn ít thay đổi thì có thể trực tiếp gõ giá vốn vào trên danh mục thực đơn
upload_2020-7-17_15-3-58.png


TH 2: Nếu Anh/chị kinh doanh mặt hàng thay đổi giá vốn liên tục ví dụ như hải sản..thì Anh/chị có thể xem xét thiết lâp phần mềm tự cập nhật giá vốn theo đơn giá xuất của các NVL thành phần
(Vào thiết lập hệ thống/thiết lập chung/Mua hàng bán hàng để thiết lập như ảnh nhé)

upload_2020-7-17_15-6-1.png


Sau khi Anh/chị thiết lập xong phát sinh hóa đơn bán hàng thì giá vốn sẽ cập nhật cho các món ăn đó.

Trường hợp Anh/chị bán hàng xong rồi mới thiết lập giá vốn thì phần mềm không cập nhật giá vốn cho các hóa đơn trước đó


Trân trọng!
 
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top