Hướng dẫn khai báo số dư đầu kỳ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Tài liệu có các nội dung sau:
 • Mục 1: Hướng dẫn nhập khẩu số dư đầu kỳ từ excel
 • Mục 2: Hướng dẫn tự nhập số dư đầu kỳ
----------------------------------------------------------------------------------------------

I. Nhập khẩu số dư đầu kỳ từ excel
- Xem hướng dẫn Tại đây
* Lưu ý: Nếu số dư sai muốn nhập khẩu lại từ excel, anh/chị cần xóa số dư cũ đi rồi nhập lại nhé, xem hướng dẫn xóa số dư Tại đây

II. Tự nhập số dư đầu kỳ
 • Bước 1: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.
ggg.PNG

 • Bước 2: Nhập số dư cụ thể
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ các tài khoản nhập chi tiết theo đối tượng (ví dụ: 131, 331, 141, 138, 338, 341,...)

 • Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\Tích đúp chuột mở tài khoản đó lên\Cột "Theo dõi chi tiết theo" tích chọn "Đối tượng"\Chọn loại đối tượng muốn theo dõi chi tiết\Cất (Lưu ý: Với tài khoản 131, 331 thì phần mềm đã mặc định chi tiết theo đối tượng Khách hàng, nhà cung cấp nên anh/chị thực hiện luôn theo hướng dẫn bước 2 dưới đây)
upload_2019-3-11_11-39-32.png

 • Bước 2: Thực hiện nhập số dư ban đầu của từng loại đối tượng:
 • Nếu chi tiết theo đối tượng khách hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nếu chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Nếu chi tiết theo đối tượng là nhân viên - Xem hướng dẫn Tại đây
Lưu ý: Khi xem Báo cáo/ Bảng cân đối tài khoản, anh/chị cần tích vào "Hiển thị số dư 2 bên"
ggg 1.PNG

☚ Xem thêm hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản khác
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
NHẬP SỐ DƯ ĐẦU KỲ TÀI KHOẢN KHO, VẬT TƯ HÀNG HÓA

Anh/Chị thực hiện theo 2 bước sau (Chú ý nếu báo cáo tồn kho hoặc sổ cái, sổ chi tiết tài khoản kho, báo cáo tài chính,... không lên hoặc lên sai số liệu, anh/chị cần kiểm tra lại theo hướng dẫn nhập tồn kho dưới đây xem 02 bước đã đúng chưa):​
 • Bước 1: Nhập tồn kho chi tiết từng Vật tư hàng hóa, từng kho theo video hướng dẫn sau:
 • Bước 2: Nhập số dư tài khoản kho: Vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu\ Số dư tài khoản\ Tìm đến tài khoản kho (151, 152, 153, 155, 156, 157)\ Tích đúp chuột mở lên\ Nhập tổng giá trị tồn kho cho tài khoản kho đó
  ggg.PNG
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Hướng dẫn nhập số dư chi phí dở dang (chi tiết tài khoản 154)

 • Bước 1: Nhập chi phí dở dang đầu kỳ chi tiết đến từng công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán - Xem hướng dẫn Tại đây
 • Bước 2: Nhập số dư tổng cho tài khoản chi phí dở dang 154, anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Số dư tài khoản/ Tìm đến tài khoản 154 mở lên để nhập tổng giá trị dở dang - Xem hướng dẫn Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top