Hướng dẫn hạch toán tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi Trương Hạnh, 10/8/18.

 1. Trương Hạnh

  Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

  Tạm chi bổ sung thu nhập, chi khen thưởng, phúc lợi (ngày lễ 02/09, 30/04, ngày tết..)

  I. Tại đơn vị sự nghiệp
  Tạm chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp (sách chế độ chi tiết tài khoản 137 sách chế độ trang 90, 91)

  - Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác:
  Nợ TK1371/Có TK334

  - Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi:
  Nợ TK334/Có TK111,112

  - Cuối kỳ xác định được kết quả hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu nhập vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác
  Nợ TK421/Có TK4313

  Đồng thời kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt
  Nợ TK4313/Có TK1371 (tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)

  II. Tại cơ quan nhà nước (Đơn vị hành chính)
  (sách chế độ chi tiết tài khoản 137 sách chế độ trang 90, 91)

  1.Trường hợp, cơ quan nhà nước được phép tạm chi từ số kinh phí là tiết kiệm chi trong năm
  - Trong kỳ, nếu được phép tạm chi chi bổ sung thu nhập (TK1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK1378) phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi:
  Nợ TK137/Có TK111,112

  - Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm
  Nợ TK4212/Có TK1371, 1378 (tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)

  - Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính
  Nợ TK421/Có TK4315 (tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)
  (sách chế độ chi tiết tài khoản 611 sách chế độ trang 241 nghiệp vụ 3.1, trang 243 nghiệp vụ 3.12)

  2. Trích quỹ khen thưởng theo quy định từ nguồn NSNN cấp (nếu được phép).(sách chế độ trang 241, nghiệp vụ 3.1)
  Nợ TK 611/Có TK4311 (tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác)

  3. Trường hợp tại đơn vị hành chính (cơ quan nhà nước) không được trích lập quỹ:
  Cuối năm, chi bổ sung thu nhập; chi khen thưởng; chi phúc lợi từ kinh phí tiết kiệm được trong năm cho người lao động (đối với các cơ quan nhà nước không được trích lập các Quỹ) từ nguồn NSNN giao dự toán, đơn vị hạch toán như sau:
  - Nếu rút dự toán chuyển khoản ngay, ghi:
  Nợ TK 334/Có TK 511. Đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.
  - Nếu rút dự toán chuyển số tiết kiệm vào TK tiền gửi hoặc rút tiền mặt về quỹ, ghi:
  + Nợ TK 111, 112/Có TK 511. Đồng thời ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.
  + Khi chi, ghi: Nợ TK 421/ Có TK 111, 334,...

   
  Chỉnh sửa cuối: 23/11/19
 2. thuong90

  thuong90 New Member

  4. Tạm chi khác (như chi bổ sung thu nhập; chi khen thưởng; chi phúc lợi) từ số kinh phí xác định là tiết kiệm trong năm
  Bước 1: Vào Tiền mặt\Phiếu chi hoặc tiền gửi\Ủy nhiệm chi hạch toán
  Nợ TK 1371 (nếu chi bổ sung thu nhập)
  Nợ TK 1378 (nếu chi khen thưởng, phúc lợi)
  Có các TK 111, 112.

  Bước 2: Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm, ghi:
  Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
  Có TK 1371 (nếu chi bổ sung thu nhập)
  Có TK 1378 (nếu chi khen thưởng, phúc lợi)

  - Trường hợp, số kinh phí tiết kiệm chi vẫn chưa sử dụng hết đơn vị trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính, ghi:
  Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
  Có TK 4315-Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

  Bạn ơi cho mình hỏi, các bước hạch toán từ lúc rút dự toán đến lúc quyết toán của nghiệp vụ này (qua TK 337, 511, 611). Đơn vị mình là cơ quan quản lý nhà nước đơn thuần, ko được trích lập các quỹ
   
 3. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Thưa quý khách hàng,
  MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
  Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
   
 4. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Mimosa.NET 2019 hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng 4/2/20
MISA Mimosa.NET 2019 Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán năm 2020 30/12/19
MISA Mimosa.NET 2019 Hướng dẫn các quy trình sử dụng trên dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVC) 13/12/19
MISA Mimosa.NET 2019 Hướng dẫn hạch toán các khoản thu - chi trong ngành giáo dục (2019 - 2020) 11/11/19
MISA Mimosa.NET 2019 Hướng dẫn update lên R33 bị lỗi 31/7/19

Chia sẻ trang này