Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ " CẤP BÙ HỌC PHÍ , HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP"

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Chào Anh Chị
Trước khi hạch toán Cấp bù học phí, Anh Chị xác định lại hoặc hỏi lại đơn vị cấp trên xem hình thức cấp bù học phí của trường mình thuộc trường hợp nào, Sau đây là 2 trường hợp cấp bù học phí


TRƯỜNG HỢP 1: CẤP BÙ THEO BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn giảm, hưởng học phí đã được chuyển sang giá dịch vụ đào tạo


❖ Nhận dự toán cấp bù học phí
- Vào Nghiệp vụ\ Kho bạc\ Nhận dự toán: hạch toán Nợ TK 00821 (TX) hoặc 00822(KTX) số tiền được cấp bù

upload_2018-11-2_15-23-8.png❖ Rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN
(Miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo)

- Vào Tiền gửi\Thu tiền gửi: hạch toán Nợ TK 112/ Có TK 531 (TM 7756)
upload_2018-11-2_15-54-55.png


- Vào Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác: hạch toán có TK 00821 (TX), 00822 (KTX), TM7756, nghiệp vụ: không chọn

upload_2018-11-2_15-55-27.png❖ Chi từ nguồn được cấp bù
(hoạt động miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo)

- Vào Tiền mặt\Phiếu chi: hạch toán Nợ TK 154, 642/ Có TK 112
upload_2018-11-2_16-0-21.png


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
TRƯỜNG HỢP 2: CẤP BÙ NHẬN BẰNG KINH PHÍ DỰ TOÁN KHO BẠC
Đơn vị được nhà nước cấp bù, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập bằng dự toán (tức là chưa chuyển sang giá dịch vụ giáo dục, đào tạo)

❖ Nhận dự toán cấp bù học phí

- Vào Nghiệp vụ\ Kho bạc\ Nhận dự toán: hạch toán Nợ TK 00821 (TX) hoặc 00822(KTX) số tiền được cấp bù❖ Rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN
- Vào Kho bạc\Rút dự toán tiền gửi để khai báo giấy rút
- Sau đó vào Tiện ích (trên giấy rút tiền gửi) sinh chứng từ Phiếu thu rút tiền gửi kho bạc: hạch toán Nợ TK 112/Có TK 5111(TX), 5112(KTX). Đồng thời Có TK 008212 (TX) hoặc 008222 (KTX) (TM 7766)
- Tại đây Anh\Chị có thể in giấy rút dự toán


- Nếu rút tiền mặt về để chi thì vào Tiền mặt\Phiếu thu rút tiền gửi NH,KB: hạch toán N1111/C1121

Chi từ nguồn được cấp bù
- Khi chi tiền cấp bù vào Tiền mặt\Phiếu chi: hạch toán Nợ TK 61118 (TX), 61128 (KTX)/Có TK 1111 (TM 7766)
 

Đính kèm

  • 66.3 KB Lượt xem: 2,734
  • 69.3 KB Lượt xem: 2,758
Top