Hướng Dẫn gửi Email, SMS hàng loạt cho Khách hàng trên AMIS.CRM bằng USB 3G hoặc GSM Model với MISA

admin

Administrator
Mục đích:
Nhằm phục vụ nhu cầu gửi SMS hàng loạt trực tiếp từ số thuê bao của công ty, không thông qua dịch vụ của các nhà cung cấp. Công cụ MISA AMIS Marketing Tool đi kèm sản phẩm AMIS.CRM. Đây là phần mềm cài đặt trên máy người dùng hỗ trợ công ty gửi SMS thông qua USB 3G hoặc GSM Modem. Toàn bộ việc gửi tin nhắn thông qua đầu số của nhà cung cấp dịch vụ và toàn bộ các thao tác soạn thảo vẫn được thực hiện trên AMIS.CRM
Đồng thời, để đảm bảo nhu cầu gửi Email hàng loạt mà không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm AMIS.CRM trong quá trình tác nghiệp. MISA AMIS Marketing Tool cũng hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện gửi với các Việc gửi Email đã được thiết lập trên AMIS.CRM.
Các thao tác để sử dụng sản phẩm như sau:
I. Đăng nhập hệ thống

Sau khi cài đặt MISA AMIS Marketing Tool (download bộ cài tạiđây), thực hiện khởi động chương trình, nhập địa chỉ URL, tên đăng nhập, Mật khẩu giống với các thông tin khi đăng nhập vào ứng dụng AMIS.


II. Thiết lập cấu hình
1. Cấu hình SMS
Để thực hiện gửi SMS từ MISA AMIS Marketing Tool, trước hết, cần thiết lập cấu hình gửi SMS. Các thao tác thực hiện như sau:
1.1. Cài đặt USB 3G

1.2. Sau khi giao diện Dcom 3G hiện lên thì tắt đi

Lưu ý: Không kết nối 3G để vào Internet vì khi đã kết nối Internet cổng kết nối sẽ bị chiếm và không thể gửi tin nhắn được và nhớ phải tắt nó đi


1.3. Xem tên cổng Com
Chuột phải vào My Computer, chọn Manage, chọn Device Manager, chọn Port (COM & LPT).

Tên cổng COM là phần trong dấu ngoặc đơn của dòng thiết bị 3G PC UI interface. Ví dụ trong trường hợp này là COM10.
Để xem chi tiết các thông tin cấu hình của thiết bị, thực hiện nháy đúp chuột vào dòng thiết bị, chọn tab Port setting


(Lưu ý: trong trường hợp thiết bị sử dụng là GSM Model, xem thông tin tại mục Communication Port)
1.4. Thiết lập cấu hình trên AMIS Marketing tool
Vào mục Thiết lập, nhập các thông tin, chọn cổng là tên tương ứng của thiết bị đang sử dụng, nhập các thông tin cấu hình SMS


Bấm Kiểm tra, sau khi kiểm tra thành công, cấu hình sẽ được lưu lại.
2. Cấu hình Email
Trên mục Thiết lập, nhập các thông tin của tài khoản Email gồm:
- Máy chủ gửi mail: Tên máy chủ dùng để gửi Email (ví dụ: máy chủ gửi mail của gmail smtp.gmail.com)
- Cổng: Cổng thiết lập cho Máy chủ Mail khi gửi mail, nó phụ thuộc vào giao thức dùng để gửi, thông thường là 25.
- Số mail/1 lần gửi: Số mail gửi cùng một lúc trong một lần gửi, nghĩa là số mail được gửi tới Mail Server trong một lần kết nối tới máy chủ.
- Thời gian giữa các lần gửi (Đơn vị tính bằng giây): Thời gian cho một chu kỳ đọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới Server, nghĩa là nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì Mail Service lại đọc Chờ gửi và gửi các mail đang chờ gửi đi.
- Tên hiển thị: Tên hiển thị tại phần người gửi trên email gửi tới khách hàng
- Tên truy cập: Địa chỉ email của người gửi
- Mật khẩu: Mật khẩu của tài khoản email của người gửi. Do máy chủ gửi email cung cấp.
- Phương thức bảo mật: Lựa chọn phương thức mã hoá TLS hoặc SSL, hoặc không mã hoá.
Nhấn Kiểm tra để kiểm tra thông tin tùy chọn gửi Email đã đúng hay chưa. sau khi kiểm tra thành công, cấu hình sẽ được tự động lưu lại.
II. Thực hiện gửi SMS

MISA AMIS Marketing Tool hiển thị lên danh sách các Việc gửi SMS đã được soạn thảo trên AMIS.VN với đầy đủ thông tin Nội dung tin nhắn, danh sách người nhận (xem chi tiết cách thực hiện lập việc gửi SMS tại đây), cho phép thực hiện gửi SMS bằng thao tác bấm chuột phải chọn Gửi


Kết thúc quá trình gửi SMS, để kiểm tra kết quả thực hiện gửi SMS. xem các tin nhắn được gửi thành công trên tab Đã gửi, các tin nhắn gửi đi không thành công trên tab Không gửi được.
IV. Gửi Email
MISA AMIS Marketing Tool hiển thị lên danh sách các Việc gửi Email đã được soạn thảo trên AMIS.CRM với đầy đủ thông tin Nội dung, Đính kèm, danh sách người nhận (xem chi tiết cách thực hiện lập việc gửi Email tại đây), cho phép thực hiện gửi Email hàng loạt bằng thao tác bấm chuột phải chọn Gửi.

Kết thúc quá trình gửi Email, để kiểm tra kết quả thực hiện gửi Email. xem các tin nhắn được gửi thành công trên tab Đã gửi, các tin nhắn gửi đi không thành công trên tab Không gửi được.
Một số lỗi thường gặp
Tại Đây
 
Top