Hướng dẫn đăng ký, phục hồi dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trương Hạnh

Well-Known Member
Để phục hồi, lấy lại dữ liệu làm việc anh chị có thể thực hiện theo 01 trong 02 cách sau:
  • Cách 1: Đăng ký dữ liệu bằng file có định dạng *.smd và Log.sld - Xem hướng dẫn Tại đây
    Lưu ý: Nếu đăng ký dữ liệu mà bị báo lỗi anh/chị sử dụng cách phục hồi bằng file sao lưu như hướng dẫn cách 2
  • Cách 2: Phục hồi dữ liệu bằng file có định dạng *.mbk - Xem hướng dẫn Tại đây
Ghi chú: Trường hợp muốn đổi tên dữ liệu, hay muốn tạo dữ liệu mới giống dữ liệu có sẵn, anh/chị xem hướng dẫn Tại đây


Mục liên quan\Bài viết cùng chuyên mục

Xử lý lỗi khi đăng ký, phục hồi dữ liệu
Vào Tệp\Đăng ký, phục hồi dữ liệu báo lỗi
Sao lưu dữ liệu
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top