Hướng dẫn cấu hình SQL chạy qua firewall của Windows

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Làm theo hướng dẫn như hình dưới:
1.jpg


Mở Run rồi gõ services.msc
2.jpg

Quay lại chỗ Browser rồi Paste đường dẫn vào

10.png

3.jpg


Tiếp tục làm với dòng SQL Server Browser:

14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png

Vậy là đã mở tường lửa xong cho SQL, bạn không cần off tường lửa nữa
 
Top