Hướng dẫn cài đặt, phục hồi dữ liệu và đăng ký Giấy phép sử dụng

Trương Hạnh

Well-Known Member
Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA Mimosa.NET
cài đặt.jpg

  • Bước 1: Tải (Download) bộ cài phần mềm:
    + MISA Mimosa.NET 2019: Tại đây
    + MISA Mimosa.NET 2020: Tại đây
  • Bước 2: Cài đặt phần mềm (Dành cho cả máy chủ và máy trạm) - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Bước 3: Đăng ký giấy phép sử dụng theo hướng dẫn Tại đây
    (Trường hợp anh/chị không tìm thấy giấy phép sử dụng vui lòng gửi email tới [email protected] để được MISA gửi lại)
Mục liên quan\Bài viết cùng chuyên mục
Xử lý lỗi khi cài đặt phần mềm
Tạo dữ liệu kế toán mới
Đăng ký, phục hồi dữ liệu
Kết nối máy trạm máy chủ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top