Hướng dẫn cài đặt lại Esign

Bước 1: Vào control panel gỡ MISA Esign như ảnh dưới (Nếu ko có mục 2 thì chỉ cần gỡ mục 1)

1.JPG


Bước 2: Vào My computer chuột phải vào biểu tượng Esign - Chọn Open (nếu không hiển thị nghĩa là chữ ký số chưa dc cắm hoặc cắm không nhận, lúc này thử đổi cổng cắm USB token)
2.JPG


Bước 3: Chuột phải vào misa_csp11_v2 chọn Run as administrator
3.JPG


Bước 4: Chọn Install, sau đó đợi chạy xong sẽ hiện bảng cài ở Bước 5

4.JPG


Bước 5: Chọn Ok , sau đó đợi cho Token tiến hành cài đặt xong driver
5.JPG


Bước 6: Sau khi cài đặt xong thì tích chọn như ảnh dưới
6.JPG


Bước 7: Nếu cài đặt thành công thành chương trình sẽ thông báo như ảnh dưới (trong trường hợp mà không có thông báo thì anh/chị cứ tiến hành ký xem Token có hoạt động không nhé)
7.JPG
 
Top