Hướng dẫn cài đặt các phần mềm để ký được Meinvoice web

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bước 1: Kiểm tra phiên bản .Net framwork trên máy và phải chắc chắn rằng máy đang chạy .Net 4.6.2 trở lên:
- Cách kiểm tra tại đây

Bước 2: Nếu máy đang phiên bản .Net thấp hơn thì tiến hành cài đặt .Net 4.6.2 tại đây (lưu ý: chỉ cần cài .Net 4.6 ko cần cài các phiên bản .Net cao hơn)

- Để có thể cài đặt được .Net 4.6 thì máy phải chạy Windows 7 SP1, Windows 8 hoặc 8.1 (đối với windows 8 hoặc 8.1 thì phải cập nhập hết bản sửa lỗi windows thì mới cài được, nếu trong trường hợp cài xảy ra lỗi thì nhờ IT cập nhập hết bản sửa lỗi windows xong mới tiến hành cài đặt được)
Cách kiểm tra phiên bản windows đang sử dụng: https://forum.misa.vn/threads/huong-d-n-ki-m-tra-phien-ban-h-di-u-hanh-dang-s-dung.49308/

Bước 3: Tiến hành cài Misa ký số 10.0..1.18 (Nếu đã là bản 10.0.1.18 thì khi sau cài đặt .Net 4.6 ở bước trên xong thì tắt Misa ký số mở lại, còn nếu có bản khác trong máy rồi gỡ ra cài đặt bản này).
- Tải bộ cài Misa ký số tại đây
- Giải nén rồi chạy setup bằng file MISA KYSO.msi như hình dưới.
1.JPG
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top