Hướng dẫn cách thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu (chi) ngân sách xã

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hướng dẫn cách thiết lập công thức cho 1 chỉ tiêu để đảm bảo dù hạch toán vào bất cứ Chương, khoản, tiểu mục nào cũng lên số liệu báo cáo (Hướng dẫn chi còn thu làm tương tự)

  • Thiết lập công thức cho phần Chi đã qua kho bạc:
    • Trường hợp 1: Mỗi chỉ tiêu hiển thị 1 nội dung kinh tế. Ví dụ Chi an ninh trật tự.
- Kiểm tra các chỉ tiêu thuộc Chi đầu tư đang cộng các mục nào. Ví dụ Chỉ tiêu 310 Chi đầu tư XDCB cộng mục 8150, 9300, 9350, 9400:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

Chỉ tiêu 320 Chi đầu tư phát triển khác cộng mục 9200, 9250:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

Như vậy, chỉ tiêu Chi an ninh trật tự thiết lập như hình:
upload_2017-12-13_8-4-41.png


  • Trường hợp 2 : Một nội dung kinh tế có thể tách thành nhiều chỉ tiêu con. Ví dụ trong Chi an ninh trật tự bao gồm 3 chỉ tiêu con là Phụ cấp Cán bộ Chuyên trách, Phụ cấp cán bộ không chuyên trách, Chi hoạt động=> thiết lập như hình:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

Khi đó thiết lập cho chỉ tiêu 412.1 như sau:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

Thiết lập công thức cho chỉ tiêu 412.2 như sau:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

Như vậy chỉ tiêu 412.3 sẽ thiết lập như hình:

upload_2017-12-13_8-4-41.png

  • Thiết lập công thức phần Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc:
    • Tạm ứng XDCB:
upload_2017-12-13_8-4-41.png


  • Tạm chi:
upload_2017-12-13_8-4-41.png

hoặc như hình nhưng đảm bảo cộng các mục chi từ 6000 đến 9700, sao cho không trùng, không thiếu với chỉ tiêu 610
upload_2017-12-13_8-4-41.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top