Hướng dẫn các thao tác kết chuyển cuối năm, quyết toán đầu năm

admin

Administrator
Các thao tác cần thực hiện vào cuối năm và đầu năm:

Trước khi khóa sổ kế toán năm phải thực hiện chuyển số thu, số chi ngân sách năm nay thành số thu, số chi ngân sách năm trước như sau:
+ Chọn ngày hạch toán là 31/12.
+ Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm, Chọn Kết chuyển cuối năm.
Kết chuyển thu: Nợ 7142/Có7141; Nợ 7192/Có7191
Kết chuyển chi:Nợ 8141/Có 8142; Nợ 8191/Có 8192

1. Hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
- Các khoản thu chưa qua Kho bạc năm trước sang đầu năm mới làm thủ tục nộp tiền vào Kho bạc:
+ Vào Thu- chi tiền/ Thêm phiếu nộp tiền vào kho bạc.
+ Nợ TK 1121/Có TK 111.
+ Nghiệp vụ: chọn thực chi.
+ Nhấn Cất.
+ Vào Tiện ích, chọn Sinh phiết kết chuyển tài khoản.
Chương trình tự động định khoản kết chuyển:
Nợ TK 7191/ Có TK 7142
Đối với các khoản thu ngân sách bằng hiện vật và ngày công và những xã được phép giữ lại khoản thu để chi, trong thời gian chỉnh lý làm thủ tục ghi thu, ghi chi và được Kho bạc chấp nhận, hạch toán:
+ Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm phiếu kết chuyển tài khoản.
+ Ghi thu Ngân sách năm trước: Nợ TK 7191/ Có TK 7141
+ Ghi chi Ngân sách năm trước: Nợ TK 8141/Có TK 8191
+ Nghiệp vụ: “ Ghi thu- Ghi chi”.
Hết thời gian chỉnh lý quyết toán, xác định những khoản chi có trong dự toán năm trước được giao mà xã chưa thực hiện được, chủ tài khoản quyết định cho chuyển nguồn sang năm sau để chi, xã lập lệnh chi tiền (C160,K369,M13407) Nợ TK 8141/Có TK 7142

2. Kết chuyển Thu - Chi
- Quyết toán thu chi vào đầu năm: xác định chênh lệch thu chi NS Xã sau khi đã chỉnh lý quyết toán và được KB, HĐND, UBND ký duyệt quyết toán thu - chi.
Kết chuyển số thu đã qua Kho bạc:
+ Vào Nghiệp vụ khác, nhấp phải chuột, chọn Thêm kết chuyển quyết toán thu.
+ Nghiệp vụ: Không chọn.
Chương trình tự động định khoản: Nợ 7141/ Có 914
Kết chuyển số chi ngân sách
+ Vào Nghiệp vụ khác, nhấp phải chuột, chọn Thêm kết chuyển quyết toán chi.
+ Nghiệp vụ: Không chọn.
Chương trình tự động định khoản: Nợ 914/ Có 8141

3. Kết dư ngân sách
+ Vào Nghiệp vụ khác, nhấp phải chuột, chọn Thêm kết dư ngân sách.
+ Nghiệp vụ: ghi thu- ghi chi
Chương trình tự động định khoản: Nợ 914/ Có 7192

4. Quyết toán số dư đầu năm
Sau thời gian chỉnh lý quyết toán và báo cáo quyết toán được duyệt, KT thực hiện việc quyết toán các khoản chưa qua kho bạc năm trước vào năm nay để tiếp tục thu - chi trong năm nay:
+ Vào Nghiệp vụ khác, click phải chuột, chọn Thêm quyết toán số dư đầu năm.
Chương trình tự động định khoản: Nợ 8192/C8191 và Nợ 7191/C7192
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top