Hướng dẫn các cách phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 23/10/18.

 1. Phạm Thùy Nga

  Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  1. Phân bổ 1 chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng
  - Bước 1: Thêm mới hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...)
  - Bước 2: Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin hàng hóa mua: số lượng, đơn giá, thành tiền
  - Bước 3: Tích vào Tab "Chi phí", chọn tới hóa đơn mua dịch vụ để phân bổ theo số lượng hoặc giá trị

  2. Phân bổ 1 chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng
  - Bước 1:
  Thêm mới các hóa đơn mua hàng
  - Bước 2: Thêm mới hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút " Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
  - Bước 3: Tại màn hình hóa đơn mua dịch vụ vừa cất giữ, tích vào "Phân bổ chi phí" trên thanh công cụ, chọn tới các hóa đơn mua hàng cần phân bổ, phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. Khi đó các hóa đơn mua hàng sẽ được cộng thêm chi phí mua hàng.


  * Lưu ý: Nếu mặt hàng được phân bổ chi phí mua hàng đã xuất kho rồi thì cần thao tác tính lại giá xuất kho để cập nhật lại giá xuất kho cho các phiếu xuất tương ứng (Cách thao tác anh/chị xem hướng dẫn Tại đây)

  3. Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng
  - Bước 1: Thêm mới các hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút " Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
  - Bước 2: Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền
  - Bước 3: Tích vào Tab "Chi phí", chọn tới các chứng từ chi phí mua dịch vụ cần phân bổ, phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. Khi đó tất cả các chứng từ mua dịch vụ đã chọn sẽ được phân bổ cho hóa đơn mua hàng đó.

  4. Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng
  Hiện tại trên chương trình chưa phân bổ tự động được nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng. Nên nếu gặp trường hợp này sẽ thực hiện như sau:
  - Bước 1: Thêm mới các hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
  - Bước 2: Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tích vào Tab "2.Chi phí"/Chọn đến các chứng từ chi phí mua hàng cần phân bổ/ tự nhập tay cột "số phân bổ kỳ này" cho hóa đơn mua hàng này, tích phân bổ theo số lượng hoặc giá trị, nhấn nút "Đồng ý"
  - Bước 3: Thêm mới các hóa đơn mua hàng khác và phân bổ chi phí dịch vụ tương tự như vậy   
  Last edited by a moderator: 26/7/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017 26/8/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xử lý dữ liệu >10GB 29/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền cho người dùng 22/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn chọn ngoại tệ khi hạch toán 5/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tính giá thành 5/10/18

Chia sẻ trang này