Hướng dẫn bỏ nén thư mục hoặc file (Decompress) khi cài SQL SERVER

1.png

Khi cài MS SQL SERVER báo lỗi như ảnh thì giữ nguyên bảng lỗi và làm theo các bước sau:
Bước 1:

- Đối với Windows 64bit thì truy cập vào đường dẫn C:\Program Files (x86) (Windows 32bit thì truy cập vào đường dẫn C:\Program Files ) ), Sau đó tìm đến thư mục Microsoft SQL Server chọn properties

2.JPG


Bước 2: Chọn Advanced - bỏ tích mục Compress contents to save disk space - OK - OK
3.JPG


Bước 3: Chọn tiếp OK

4.JPG


Bước 4: Trong quá trình chạy mà báo lỗi như ảnh thì chọn phần Ignore All

5.JPGChú ý: (Đối với Windows 64 bit thì truy cập tiếp vào đường dẫn C:\Program Files rồi sau đó thực hiện tương tự từ Bước 1)

6.JPGBước 5: Sau khi làm xong các bước trên thì tiếp tục ấn NEXT để cài đặt MS SQL SERVER như bình thường.
 
Sửa lần cuối:
Top