Hướng dẫn bật dịch vụ in trên máy in của POS SUMI

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Vào Cài đặt của máy POS\Thiết bị đã kết nối\In\Dịch vụ In\Bật sáng nút In lên như ảnh.
upload_2020-7-17_14-13-9.png

upload_2020-7-17_14-14-53.png

upload_2020-7-17_14-15-43.png

upload_2020-7-17_14-16-13.png

upload_2020-7-17_14-16-41.png
 
Top