HT chiết khấu DS

hoidebiet1710

New Member
Nhờ cả nhà trợ giúp mình nghiệp vụ này với
Bên mình là bên bán hàng hóa. Hàng Quý, bên mua có thực hiện cấn trừ công nợ bằng cách: Chiết khấu DS không điều kiện 1% theo hợp đồng và hỗ trợ bù tồn theo hợp đồng
Vậy với nội dung này, mình sẽ hạch toán ghi nhận Nợ TK6421/ C131 hay Nợ TK511/Có 131
 
Top