Hỏi về số Khấu hao và Hao mòn tài sản lũy kế

Lily247

New Member
Mình thấy trên phầm mềm QLTS số Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ năm 2019 là hơn 3 tỷ; trong khi số Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ năm 2018 là hơn 6 tỷ. Sau đó khi liên kết QLTS với PM Misa Mimosa thì thấy hiển thị số dư đầu kỳ của TK 2141 năm 2019 (2,4 tỷ) không khớp với số dư cuối kỳ TK 2141 năm 2018 (6,2 tỷ).
Vậy mình phải sửa thế nào cho đúng
Mình xin cảm ơn
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình thấy trên phầm mềm QLTS số Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ năm 2019 là hơn 3 tỷ; trong khi số Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ năm 2018 là hơn 6 tỷ. Sau đó khi liên kết QLTS với PM Misa Mimosa thì thấy hiển thị số dư đầu kỳ của TK 2141 năm 2019 (2,4 tỷ) không khớp với số dư cuối kỳ TK 2141 năm 2018 (6,2 tỷ).
Vậy mình phải sửa thế nào cho đúng
Mình xin cảm ơn
Thưa anh/chị
vậy số đầu kỳ bên sổ nào mới đúng nếu bên QLTS đúng thì đơn vị vào nghiệp vụ /nhập số dư ban đầu sửa tay lại cho khớp với bên TS nhé
 
Top