Hỏi về rule SMEUDP22019 trong windows firewall do MISA SME 2022 tạo.

sang.ho

New Member
Xin chào diễn đàn MISA.

Tôi có một thắc mắc về rule SMEUDP22019 trong windows firewall do MISA SME 2022 tạo.
Vừa qua tôi setup PC mới làm máy chủ MISA tôi đã làm các bước như sau:
1 - Setup SQL Server 2014 Standard trước với Instance name là MISASME2022
2 - Cài đặt MISA SME 2022 phiên bản R20.
3 - Sau khi cài xong MISA SME 2022 setup tôi tạo rule cho phép SQL Server và SQL Server browser giao tiếp được với MISA trên máy các máy trạm.
4 - Tôi dùng MISA SME 2022 Data Manager để phục hồi dữ liệu kế toán đã sao lưu từ máy chủ cũ thành công. Lúc này tôi phát hiện trong rule SMEUDP22019 mở cổng TCP 22019 trên windows firewall được thêm vào bởi C:\MISA JSC\MISA SME 2022\Bin\MISA.SME.Update.WinServiceHost.exe (Tệp hình ảnh đính kèm
5 - Tôi vô hiệu hóa rule SMEUDP22019 trên tường lữa và thấy máy trạm vẫn kết nối được với máy chủ được bình thường.

Vì lý do bảo mật hệ thống nên khi tạo rule tôi luôn xác định file sẽ sử dụng port vừa mở nên tôi muốn biết rule SMEUDP22019 trên tường lửa được file exe nào sử dụng trong quá trình thao tác giữa MISA máy chủ với máy trạm trong mạng, vì sao ở phiên bản MISA2017 MISA2019 hoàn toàn không có rule này.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ MISA.

Xin cảm ơn.
Sang.


Rule SMEUDP22019 được thêm vào tường lữa:
firewall 1.jpgTrong Event Viewer phản ánh rằng Rule SMEUDP22019 được thêm bởi MISA.SME.Update.WinServiceHost.exe vào khoảng thời điểm phục hồi dữ liệu sao lưu:
event 1.jpg
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top