Hỏi về nộp trả kinh phí

Bao Thach

Member
Misa cho mình hỏi chút với ạ, mình có rút tạm ứng về là: N111/C1121: 10tr, sau đó ko chi tạm ứng mà nộp trả lại: N1121/C111: 10tr, nghiệp vụ nộp trả tạm ứng, ghi âm tk 00821: -10tr. Sau đó mình thực hiện chuyển khoản số tiền trên cho đơn vị bán hàng: N814/C1121 10tr. Giờ tổng thu của mình là 6 tỉ, nhưng tài khoản 1121 tại bảng cân đối tài khoản là 6 tỉ 010, chênh lệch 10tr trên. Vậy misa cho hỏi mình phải làm hoặc điều chỉnh bước nào nữa cho đúng ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top