Hỏi về ngày chứng từ và ngày hóa đơn được hiểu như thế nào trên MISA

Thành Thiệt

New Member
Chào các bạn tư vấn viên,
Mình có 2 câu hỏi sau tư vấn viên vui lòng hướng dẫn mình nhé:

- Trường hợp 1: Công ty mình mua dịch vụ có hóa đơn của chỗ bán xuất cho mình vào ngày 05 nhưng đến ngày 27 trong tháng đó nhân viên mới đưa cho mình hóa đơn và mình nhập sổ ngày 29. Vậy cho mình hỏi chỗ "Ngày chứng từ" trên phần thông tin chung của Phân hệ Quỹ/Phiếu chi, theo lý thuyết thường thì ngày chứng từ chi tiền nhập trùng với ngày của hóa đơn như vậy thì quỹ tiền mặt sẽ không khớp. Vậy mình nhập chổ "Ngày chứng từ" là ngày mình làm phiếu chi tiền thanh toán lại cho nhân viên đó và ngày ghi sổ là ngày 29 đúng không? Còn ngày hóa đơn thì mình nhập đúng thông tin hóa đơn tại tab Hóa đơn là đúng rồi phải không?

- Trường hợp 2: Dựa trên Nghiệp vụ trường hợp 1 tại phần Thông tin chung đó, mình chọn Đối tượng là tên nhân viên thanh toán lại tiền cá nhân đã chi ra trước đó hay tên người bán.

Vui lòng tư vấn giúp mình. Xin cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top