Hỏi về khấu hao/hao mòn

Mình muốn hỏi vài câu hỏi. Mình có khai báo 1 lô tài sản (Khai báo 1 lần và có số lượng >1)
1. Tài sản thì được đánh giá lại bao nhiêu lần
2. Tài sản được ghi giảm bao nhiêu lần
3. Tài sản đã ghi giảm có được đánh giá lại không
4. Tính hao mòn trong thời gian nó không tròn tháng, quý, năm thì có chia ra đơn vị ngày để tính không
5. Công thức tính khấu hao, hao mòn lũy kế của tài sản khi vừa áp dụng tính khấu hao vừa áp dụng tính hao mòn. Mình thấy trong phần mềm hình như nó chỉ tính có hao mòn, còn trong mẫu cảu bộ thì mình thấy nó cộng 2 cái lại. Bạn có thể cho mình công thức cụ thể không.
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mình muốn hỏi vài câu hỏi. Mình có khai báo 1 lô tài sản (Khai báo 1 lần và có số lượng >1)
1. Tài sản thì được đánh giá lại bao nhiêu lần
2. Tài sản được ghi giảm bao nhiêu lần
3. Tài sản đã ghi giảm có được đánh giá lại không
4. Tính hao mòn trong thời gian nó không tròn tháng, quý, năm thì có chia ra đơn vị ngày để tính không
5. Công thức tính khấu hao, hao mòn lũy kế của tài sản khi vừa áp dụng tính khấu hao vừa áp dụng tính hao mòn. Mình thấy trong phần mềm hình như nó chỉ tính có hao mòn, còn trong mẫu cảu bộ thì mình thấy nó cộng 2 cái lại. Bạn có thể cho mình công thức cụ thể không.
Thưa anh,
Khi ghi tăng TS nên khai báo từng TS chứ không nên nhập số lượng lớn hơn 1 nhé. Vì như vậy khi ghi giảm là ghi giảm hết toàn bộ số lượng đó luôn ạ. (Ví dụ: Ghi tăng TS A khai báo 1 lần, số lượng 5 thì khi ghi giảm, sẽ giảm luôn cả 5 ạ). Nếu 1 tài sản có nhiều số lượng thì nên tách ra khai báo từng lần, có thể làm nhanh bằng cách nhập số lượng nhân bản. Ví dụ TS A 5 cái thì khi khai báo, số lượng là 1 và số lượng nhân bản là 4 nhé.

upload_2020-10-31_11-23-58.png


1. Tài sản chỉ đánh giá lại 1 lần.
2. Tài sản được ghi giảm 1 lần.
3. Tài sản đã ghi giảm thì không thể đánh giá lại.
4. Tài sản được tính hao mòn 1 lần/năm.
5. Tài sản khi vừa áp dụng tính khấu hao vừa áp dụng tính hao mòn thì khi khai báo chọn Tài sản vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao và nhập Giá trị trích khấu hao như hình đính kèm.

Trân trọng!

upload_2020-10-31_11-44-1.png
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Hao mòn/khấu hao lũy kế đó khi khai báo mới TSCĐ anh chị có thể nhập vào, hoặc những TSCĐ ghi tăng từ năm trước thì mỗi lần tính khấu hao, hao mòn sẽ được tổng hợp vào mục Hao mòn/khấu hao lũy kế ạ.
Trân trọng!
 
Bạn cho mình hỏi:
Ví dụ: Mới nhập vào là ngày hiện tại, thì sau 5 năm(không có đánh giá lại hay ghi giảm) thì công thức tính khấu hao/hao mòn lũy kế để xuất báo cáo trong trường hợp tài sản vừa tính khấu hao, vừa tính hao mòn là thế nào. Dữ liệu như cái ảnh bạn gửi ở trên, sau 5 năm thì giá trị hao mòn/khấu hao lũy kế là bao nhiêu và công thức tính là thế nào.
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
ví dụ 1 TSCĐ ghi tăng năm 2020, giá trị 50.000.000, sử dụng trong 5 năm => mỗi năm hao mòn 10.000.000. Như vậy qua năm 2021 số hao mòn lũy kế là 10.000.000, năm 2022 hao mòn lũy kế 20.000.000.
Trân trọng!
 
Mình thấy trong công thức là (6)=(3)+(5);Bạn cho mình hỏi (3) nó tính thế nào,
Nó có liên quan gì với cái ô khấu hao lũy kế trên phần mềm không.
Vì mình thấy trên phần mềm cái hao mòn/khấu hao lũy kế nó lấy từ công thức tính hao mòn, tỉ lệ hao mòn*Nguyên giá* số năm, chứ chưa thấy nó liên quan đến cái khấu hao.
 

Đính kèm

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng!
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
phần hao mòn/khấu hao lũy kế là tổng cả hao mòn và khấu hao từ thời điểm tính khấu hao, hao mòn đến hiện tại. Khi xem Sổ TSCĐ thì phần mềm tách hao mòn và khấu hao ra để anh biết cụ thể hao mòn bao nhiêu, khấu hao bao nhiêu đó ạ. Anh thấy số liệu lên không đúng hay sao ạ?
Trân trọng!
 
Đối với tài sản vừa tính hao mòn, vừa tính khấu hao mình thấy phần hao mòn/khấu hao lũy kế nó chỉ tính giá trị hao mòn của tài sản chứ không thấy nó liên quan gì đến phần khấu hao nhưng trong báo cáo mẫu của Bộ thì mình thấy nó cọng 2 cái lại
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
phần hao mòn/khấu hao là tổng cả khấu haohao mòn anh nhé. Trên báo cáo có thể hiện rõ nên nhờ anh kiểm tra lại giúp em. Nếu có vướng mắc anh kèm hình ảnh 1 TS anh đang vướng em xem ạ.
Trân trọng!
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
năm sau hao mòn/khấu hao lũy kế là 2.000.000 nhé. Khi anh xem Sổ TSCĐ thì phần mềm sẽ chỉ ra cho anh trong 2.000.000 đó thì hao mòn bao nhiêu và khấu hao bao nhiêu ạ.
Trân trọng!
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
anh theo dõi số liệu dưới đây ạ.

upload_2020-11-3_8-48-14.png


Sau khi tính khấu hao/hao mòn xong số liệu này sẽ thể hiện trên Hao mòn/khấu hao lũy kế.

upload_2020-11-3_8-49-27.png
 
Mình đọc thông tư thì mình cũng đang chưa hiểu rõ chỗ này. Bạn giúp mình.
Mình thấy hao mòn là tính bằng công thức tỉ lệ*nguyên giá, rồi từ cái này mình cộng thêm khấu hao để ra giá trị hao mòn/khấu hao
Chứ mình chưa thấy thấy công thức tính hao mòn bằng cách lấy hao mòn/khấu hao- khấu hao.
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh,
Nhờ anh cho em xin thông tin sau gửi vào địa chỉ mail nhnhung@support.misa.com.vn để em chuyển bộ phận chuyên sâu phụ trách phần này hỗ trợ anh nhé.
Tên đơn vị:
MST/MNS:
Người liên hệ:
Số điện thoại:
Email liên hệ:

Trân trọng!
 
Công ty mình đang dùng trên phần mềm phiên bản R34, mình đang cân nhắc để nâng cấp lên phiên bản mới nhất vì có nhiều thông tư thay đổi. Chứ hiện tại mình chưa dùng bản mới nhất nên chưa rõ nhiều thứ.
 

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh, anh sử dụng phần mềm phiên bản R34 là phần mềm QLTS hay phần mềm MISA Mimosa.NET, MISA Bamboo.NET ạ?
Đối với vấn đề trên, nếu 1 TS chỉ có tính hao mòn thì:
Hao mòn 1 năm = Tổng nguyên giá / Số năm sử dụng hoặc = Tổng nguyên giá * Tỷ lệ tính hao mòn

1 TS vừa có tính hao mòng vừa tính khấu hao thì:

Hao mòn 1 năm = Tổng nguyên giá/ Số năm sử dụng ( hoặc = Tổng nguyên giá * Tỷ lệ tính hao mòn ) - Tổng khấu hao trong năm

VD: Nguyên giá TSCĐ 100 tr, mua và ghi tăng 1.11.2020 số năm sử dụng 10 năm, tỷ lệ tính hao mòn 10%. có trích khấu hao và nguyên giá trích khấu hao là 50tr, số tháng trích khấu hao sẽ là 120 tháng

Mỗi tháng TSCĐ này sẽ trích khấu hao là 50tr/120 tháng = 416.667đ
TSCĐ ghi tăng và trích khấu hao từ 1.11.2020 thì năm 2020 sẽ trích khấu hao được 2 tháng = 416.667 *2 = 833.334

Năm 2020 TS này tính khấu hao sẽ là: 100tr/10năm - 833.334 ( tổng khấu hao năm) = 9.166.666
Trân trọng!
 
Top