Hỏi về đánh giá dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp

Dear các bạn Misa,
Mình muốn hỏi về trường hợp đánh giá dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.
Theo nguyên lý thì theo phương pháp này, chi phí dở dang sẽ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu, còn chi phí sản xuất chung sẽ được cho hết vào thành phẩm hoàn thành.
Hiện nay mình gặp trường hợp sau: Trong kỳ không có sản phẩm hoàn thành (không nhập kho), khi tính giá thành trên phần mềm, chi phí sản xuất chung sẽ được đưa vào chỉ tiêu tổng giá thành, nhưng ở sheet bảng tính giá thành sẽ không thể hiện vì thành phẩm đó không có nhập kho trong kỳ. Kỳ tiếp theo mình có nhập kho thành phẩm đó (kỳ tiếp theo mình không xuất NVL nên chi phí SXC = 0), thì giá thành của thành phẩm đó lại chỉ bao gồm NVL dở dang đầu kỳ. Như vậy phần SXC của kỳ trước vẫn ở TK 154 mà không chuyển sang 155 khi mình tính giá nhập kho.
Ví dụ cụ thể cho dễ hiểu nhé:
Tháng 1 mình có NVL là 100, SXC là 40, sản phẩm hoàn thành là 0 => trên phần mềm sẽ hiển thị tổng giá thành là 40 và không kết chuyển đi đâu cả, vẫn ở 154
Tháng 2 mình có NVL là 0, SXC là 0, sảm phần hoàn thành là 100 => trên phần mềm sẽ hiển thị tổng giá thành là 100.
Theo đó thì TK 154 của mình sẽ luôn lệch vì ko kết chuyển sang TK 155, và giá thành trong thời gian dài cũng không chính xác.

Mong các bạn cho mình hướng xử lý trên phần mềm để khắc phục tình trạng này.
Trân trọng!
 
Top