Hỏi về cách lập báo cáo tài chính gửi KBNN(BAMBOO2020)

vuhkth

New Member
Chào các bạn,
Nhờ các bạn hướng dẫn báo cáo tài chính cho kho bạc nhà nước
- Nộp những mẫu nào
- Quy trình thực hiện
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

vuhkth

New Member
Chào Đại,
Theo video hướng dẫn thì xuất khẩu mâu B01x : bảng cân đối tài khoản và mẫu B04 : Thuyết minh báo cáo tài chính
Nhưng trên phần mềm Bamboo2020 không có hai mẫu này.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top