[Hỏi] thuyết minh báo cáo tài chính

Phan Huy

New Member
upload_2020-3-30_15-5-3.png

Cho em hỏi Thuyết minh báo cáo tài chính:
- Cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp số dư đầu kỳ lại vào mục 6: tài sản khác ạ

upload_2020-3-30_15-3-19.png

trong khi phần thuế TNDN số đầu năm không có ạ
upload_2020-3-30_15-10-20.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top