[Hỏi] hướng dẫn nhập giấy rút dự toán phần chi lương từ tài khoản kho bạc sang tài khoản ngân hàng

Phan Huy

New Member
cho mình hỏi cách nhập giấy rút dự toán phần lương phần lương trên misa mimosa 2019:
Mình hạch toán 3 bước là:
- Nợ/có: 6111/3341 chuyển tiền từ kho bạc về tài khoản ngân hàng của đơn vị,
- sau khi tiền về sẽ có giấy báo có định khoản: nợ/có: 11212/5111,
- sau khi chuyển tiền lương có giấy báo nợ: Nợ/có: 3341/1121
Trong phần mềm khi chi lương chỉ có 2 bước không thông qua ngân hàng
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh/Chị
Quy trình trên phần mềm làm như sau:
Bước 1: Kho bạc\ rút dự toán tiền gửi\ Hạch toán Nợ 1121/5111.
Bước 2: Vào Tiền gửi\ Chi tiền gửi\Hạch toán Nợ 334/1121.
Bước 3: Trên chứng từ Chi tiền gửi\ Vào tiện ích\ Sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương\ Hạch toán Nợ 611/Có334.
Trân trọng!
 

Phan Huy

New Member
Chào chị Ngọc
cho em hỏi vấn đề này bên em chia tài khoản 1121 thành 1121.KB (tiền gửi kho bạc) và 1121.NH (tiền gửi ngân hàng)
Em vào theo các bước trên khi hạch toán bước 1 nợ tk 1121.KB/5111 theo hệ thống tự động định khoản. Em chuyển lại thành tk 1121.NH/5111 thì khi cất phần mềm không lưu mà lại tự động chuyển qua nợ tk 1121.KB/5111.
Trân trọng.
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh Huy
Anh vào danh mục\ Tài khoản\ Tài khoản ngầm định xem ngầm định loại chứng từ Rút dự toán chuyển khoản KB vào TKTG đang để TK là gì. Nếu đang ngầm định là 1121.NH anh có thể sửa lại theo nhu cầu hoặc vào chứng từ tự sửa.
Nếu vẫn mặc định là 1121.KB mà không sửa được 1121.NH Anh gửi thông tin ID và pass Ultraviewer vào support@misa.com.vn, đính kèm link forum để em hỗ trợ.
Trân trọng cám ơn
 

Phan Huy

New Member
Cảm ơn chị Ngọc,

Cho em hỏi sau khi nhận được giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền lương kho bạc chuyển về thì mình hạch toán vào đâu. Có phải vào phần tiền gửi\ thu tiền gửi không, hay là mình đã hạch toán ở bước 1 rồi.

Trân trọng cảm ơn!
 
Top