Hỏi hạch toán chuyển hàng đang đi đường cho hàng nhập khẩu năm cũ sang năm mới

Babi

New Member
Mình đã chọn lại thời gian chính xác rồi! Ở các hướng dẫn trên bên Misa đã hướng dẫn trường hợp cuối năm trước nhập kho hàng đi đường ở phân hệ mua hàng, sang năm sau khi nào hàng về thì vào phân hệ Kho để làm bút toán chuyển kho từ Kho đi đường về kho hàng hóa Nợ TK 156 / Có TK 151 nên bắt buộc mình đã làm phiếu chuyển kho ở phân hệ kho. Nếu làm ở giao diện chuyển kho không thể show phiếu chuyển kho lên được trong màn hình để chọn khi phân bổ chi phí mua hàng thì Misa hướng dẫn lại giúp phải nhập bút toán chuyển từ hàng TK151 đi đường thành hàng hóa TK156 ở phân hệ nào và nhập thế nào nhé. Lô hàng trên tờ khai của mình có hơn 100 mã hàng lận!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình đã chọn lại thời gian chính xác rồi! Ở các hướng dẫn trên bên Misa đã hướng dẫn trường hợp cuối năm trước nhập kho hàng đi đường ở phân hệ mua hàng, sang năm sau khi nào hàng về thì vào phân hệ Kho để làm bút toán chuyển kho từ Kho đi đường về kho hàng hóa Nợ TK 156 / Có TK 151 nên bắt buộc mình đã làm phiếu chuyển kho ở phân hệ kho. Nếu làm ở giao diện chuyển kho không thể show phiếu chuyển kho lên được trong màn hình để chọn khi phân bổ chi phí mua hàng thì Misa hướng dẫn lại giúp phải nhập bút toán chuyển từ hàng TK151 đi đường thành hàng hóa TK156 ở phân hệ nào và nhập thế nào nhé. Lô hàng trên tờ khai của mình có hơn 100 mã hàng lận!
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình đã chọn lại thời gian chính xác rồi! Ở các hướng dẫn trên bên Misa đã hướng dẫn trường hợp cuối năm trước nhập kho hàng đi đường ở phân hệ mua hàng, sang năm sau khi nào hàng về thì vào phân hệ Kho để làm bút toán chuyển kho từ Kho đi đường về kho hàng hóa Nợ TK 156 / Có TK 151 nên bắt buộc mình đã làm phiếu chuyển kho ở phân hệ kho. Nếu làm ở giao diện chuyển kho không thể show phiếu chuyển kho lên được trong màn hình để chọn khi phân bổ chi phí mua hàng thì Misa hướng dẫn lại giúp phải nhập bút toán chuyển từ hàng TK151 đi đường thành hàng hóa TK156 ở phân hệ nào và nhập thế nào nhé. Lô hàng trên tờ khai của mình có hơn 100 mã hàng lận!
Thưa anh/chị
Th này đơn vị vào kiểm kê kho kiểm kê giá trị để tăng giá trị hàng trong kho thôi nhé, chứ không phân bổ ạ,còn thuế đơn vị vào chứng từ NVK hạch toán thuế nhé
 
Top