Hỏi các bước thực hiện trên phần mềm MISA sau khi cơ quan thuế đã gửi mã đăng nhập https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

MauTC

New Member
Xin chào bộ phận hỗ trợ nghiệp vụ MISA kế toán, công ty của chúng tôi đã đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử thành công và đã nhận được password đăng nhập từ cơ quan thuế, hiện tại chúng tôi muốn sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78 mới trên phần mềm misa, chúng tôi bắt đầu sử dụng như thế nào? các mã hóa đơn sẽ bắt đầu như thế nào? xin được hỗ trợ cho chúng tôi, chân thành cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top