Hoá đơn xuất theo hợp đồng

Sau

New Member
Xin hỏi, công ty e có ký kết hợp đồng trị giá: 99tr, hợp đồng ghi thỏa thuận trả 5 lần bằng tiền mặt, mỗi lần trả là xuất 1 hoá đơn, khi trả xong mới nhận hàng, vậy nhập kho hàng hoá như thế nào? Mong hổ trợ giúp!
 
Thưa Quý Khách hàng!
MISA xin trả lời vấn đề của Quý Khách hàng như sau:
Nếu thời điểm nhận hóa đơn Quý Khách hàng nhận được hóa đơn nhưng chưa nhập được hàng thì thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Lập Phiếu chi, Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán trước cho NCC, Hoạch toán Nợ 331, Nợ 1331/Có 111
- Bước 2: Nhận được hàng, Lập phiếu nhập kho, Hoạch toán Nợ 156/Có 331
Trân trọng!
 
Top