Hóa đơn trực tiếp

đức98

New Member
Công ty mình hạch toán thuế GTGT theo pp khấu trừ. HĐ đầu vào bên mình có hđ trực tiếp thì nhập vào phần mềm có sai ko a. và nhập vào chứng từ mua hàng hóa hay dịch vụ. Những hóa đơn trực tiếp mua hàng hóa để bán
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Công ty mình hạch toán thuế GTGT theo pp khấu trừ. HĐ đầu vào bên mình có hđ trực tiếp thì nhập vào phần mềm có sai ko a. và nhập vào chứng từ mua hàng hóa hay dịch vụ. Những hóa đơn trực tiếp mua hàng hóa để bán
Thưa anh/chị
nếu có HĐ trực tiếp thì đơn vị cứ nhập binhg thường thôi ạ, nếu mua hàng thì hạch toán mua hàng hóa nếu mau dịch vụ thì chọn mau dịch vụ thôi nhé và khi hạch toán chọn nhóm HHDV là nhóm 4 nhé vì bản chất nó không kê thuế
 
Top