Hổ trợ về lỗi không ghi sổ chứng từ mua hàng được

Could not allocate space for object.
'dbo.AccountObjectledger'.'IX_AccountObjectledger'_Composite' in database ' CPDONGPHUONG 2017-2018' because the ' PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
Do không thể đính kèm ảnh nên mình nhắn nguyên văn lỗi lên bạn xem hổ trợ giúp mình nha.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hieu Nguyen

New Member
Could not allocate space for object.
'dbo.AccountObjectledger'.'IX_AccountObjectledger'_Composite' in database ' CPDONGPHUONG 2017-2018' because the ' PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
Do không thể đính kèm ảnh nên mình nhắn nguyên văn lỗi lên bạn xem hổ trợ giúp mình nha.

Mình cũng bị trường hợp như bạn, có thể chỉ mình cách giải quyết được ko
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Mình cũng bị trường hợp như bạn, có thể chỉ mình cách giải quyết được ko
Thưa anh/chị!
anh/chị vào Hệ thống\tùy chọn\sao lưu để kiểm tra thư mục lưu dữ liệu đang ở ổ đĩa nào
Sau đó vào kiểm tra ổ đĩa có bị đầy không, nếu đầy thì vào thư mục sao lưu xóa bớt các file dữ liệu có đuôi *.mbk, *.mbz của các ngày cũ đi ạ
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vgiapbn

New Member
because the ' PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
.... because the ' PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top