Hiển thị cột "Thành tiền sau thuế" trên chứng từ bán hàng Amis

Dear Anh (chị)
Tôi muốn hiển thị trường dữ liệu "Thành tiền sau thuế" vào chứng từ bán hàng trên Amis.
Anh (chị) vui lòng trợ giúp
upload_2020-5-8_11-8-43.png
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dear Anh (chị)
Tôi muốn hiển thị trường dữ liệu "Thành tiền sau thuế" vào chứng từ bán hàng trên Amis.
Anh (chị) vui lòng trợ giúp
View attachment 11168
Thưa anh/chị
trên amis có phần ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế , đơn vị vào hệ thống/tùy chọn/tùy chọn chung tích chọn như hình bên dưới, thì khi nhập trên chứng từ PM tính thành tiền theo đơn giá sau thuế nhé
upload_2020-5-8_11-36-16.png
 
Trước đây mình nhập đơn giá là giá đã bao gồm VAT-> cột Thành tiền =SL* Đơn giá sau thuế VAT
Sau khi chọn mẫu như bạn hướng dẫn phía trên thì đơn giá đã tách được thuế VAT ra rồi nhưng cột Thành tiền =SL* Đơn giá trước thuế VAT
Trong khi bên cty mình lại muốn có cột Thành tiền đã bao gồm thuế, vậy có cách nào để hiển thị được k ban?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Trước đây mình nhập đơn giá là giá đã bao gồm VAT-> cột Thành tiền =SL* Đơn giá sau thuế VAT
Sau khi chọn mẫu như bạn hướng dẫn phía trên thì đơn giá đã tách được thuế VAT ra rồi nhưng cột Thành tiền =SL* Đơn giá trước thuế VAT
Trong khi bên cty mình lại muốn có cột Thành tiền đã bao gồm thuế, vậy có cách nào để hiển thị được k ban?
Thưa anh/chị
khi làm theo cách em HD thì khi nhập đơn vị sẽ nhập ở cột đơn giá , khi nhập % thuế PM tự quy đổi thành tiền theo đơn giá sau thuế cho đơn vị, và đơn giá sẽ là đơn giá trước thuế, và thành tiền sẽ là thành tiền sau thuế nhé
 
  • Like
Reactions: HC1

HC1

New Member
Thưa anh/chị
khi làm theo cách em HD thì khi nhập đơn vị sẽ nhập ở cột đơn giá , khi nhập % thuế PM tự quy đổi thành tiền theo đơn giá sau thuế cho đơn vị, và đơn giá sẽ là đơn giá trước thuế, và thành tiền sẽ là thành tiền sau thuế nhé
Hiện mình đã tích vào ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế nhưng cột thành tiền vẫn tính theo đơn giá trước thuế
upload_2020-5-8_12-52-27.png
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hiện mình đã tích vào ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế nhưng cột thành tiền vẫn tính theo đơn giá trước thuế View attachment 11174
Thưa anh/chị
đối với PM amis thì hiện tại thành tiền vẫn luôn là thành tiền trước thuế, phần tích chọn ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế có ý nghĩa là nếu có thay đổi gì về đơn giá trước thuế thì thành tiền sẽ không đổi theo, còn PM SME có hỗ trợ thêm nút tích để hiển thị thêm cột thành tiền sau thuế còn trên AMIS hiện tại chưa hỗ trợ có cột thành tiền sau thuế nhé
upload_2020-5-8_14-9-14.png
 
Vậy cho mình hỏi thêm là nếu mình muốn tự thiết lập lại công thức cho cột thành tiền thay vì lấy đơn giá trước thuế thì mình sẽ setup là lấy đơn giá sau thuế sẽ thao tác ntn?
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Vậy cho mình hỏi thêm là nếu mình muốn tự thiết lập lại công thức cho cột thành tiền thay vì lấy đơn giá trước thuế thì mình sẽ setup là lấy đơn giá sau thuế sẽ thao tác ntn?
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 

HC1

New Member
Mình muốn thêm cột thành tiền sau thuế có được không nhờ bạn hỗ trợ giúp
Cảm ơn
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Vậy cho mình hỏi thêm là nếu mình muốn tự thiết lập lại công thức cho cột thành tiền thay vì lấy đơn giá trước thuế thì mình sẽ setup là lấy đơn giá sau thuế sẽ thao tác ntn?
Thưa anh/chị
nếu vẫn muốn thành tiền là thành tiền sau thuế thì bên tab thuế đơn vị không nhập tiền thuế nhé, vì nếu nhập thuế nữa tổng tiền thanh toán sẽ sai ạ, mà sao đơn vị lại muốn thành tiền sau thuế như thế ạ, nếu không theo dõi thuế mới làm như em được , còn không thì sẽ lệch thuế và sổ cái, còn hiện tại trên amis chưa hỗ trợ cột thành tiền sau thuế riêng nên việc mong muốn thành tiền là thành tiền sau thuế thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng tiền thanh toán nếu có nhập thuế nhé
 
Trên sổ sách mình vẫn phải tách thuế ra để hạch toán doanh thu vào 511 và thuế vào 3331.
Còn khi in đơn hàng thì thực tế khách hàng của mình họ không muốn hiển thị nhiều thông tin nên họ chỉ cần quan tâm tổng thành tiền đã gồm thuế chứ không cần tách thuế GTGT nữa. Do đó mình cần thêm 1 trường thông tin khi nhập liệu là "Thành tiền sau thuế"
Như vậy khi nhập liệu vẫn đảm bảo sổ sách đúng (theo giá đã tách thuế) và in đơn hàng theo yêu cầu khách hàng (theo giá đã bao gồm thuế)
Hiện mình đã tìm hiểu và thêm cột "Thành tiền sau thuế" lấy từ "Trường mở rộng" trong mẫu bán hàng của Amis nhưng chưa biết thêm công thức cho cột đó như thế nào nên muốn nhờ tư vấn giúp
Thành tiền sau thuế= Số lượng* Đơn giá sau thuế
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Trên sổ sách mình vẫn phải tách thuế ra để hạch toán doanh thu vào 511 và thuế vào 3331.
Còn khi in đơn hàng thì thực tế khách hàng của mình họ không muốn hiển thị nhiều thông tin nên họ chỉ cần quan tâm tổng thành tiền đã gồm thuế chứ không cần tách thuế GTGT nữa. Do đó mình cần thêm 1 trường thông tin khi nhập liệu là "Thành tiền sau thuế"
Như vậy khi nhập liệu vẫn đảm bảo sổ sách đúng (theo giá đã tách thuế) và in đơn hàng theo yêu cầu khách hàng (theo giá đã bao gồm thuế)
Hiện mình đã tìm hiểu và thêm cột "Thành tiền sau thuế" lấy từ "Trường mở rộng" trong mẫu bán hàng của Amis nhưng chưa biết thêm công thức cho cột đó như thế nào nên muốn nhờ tư vấn giúp
Thành tiền sau thuế= Số lượng* Đơn giá sau thuế
Thưa anh/chị
hiện tại trên PM amis chưa hỗ trợ có thêm cột thành tiền sau thuế, thêm trường mở rộng cũng không thể lập công thức được, MISA xin ghi nhận ý kiến của đơn vị để kiến nghị thêm tính năng này, đơn vị vui lòng gửi mail về địa chỉ support@misa.com.vn kèm thông tin công ty và yêu cầu cải tiến để MISA ghi nhận nhé
Trân trọng
 
Top