Hiển thị chứng từ trên nhật ký chung

Thảo HD

New Member
Các bạn cho mình hỏi xíu về việc hiển thị chứng từ trong nhật ký chung. chứng từ trong nhật ký chung của mình nhảy loạn lê. cùng môt ngày có 3 cái giấy báo nợ, mình và phần đánh số lại chứng từ và sắp xếp và đánh số lại thị hiện đúng theo trình tự UNC1 UNC2 UNC3 trong giao diện này. nhưng khi quay lại xuất nhật ký chung thì cái UNC3 lại hiện ở trên UNC1. vậy mình làm sao để hiện đúng trình tự. Nếu chọn sort theo số chứng từ thì ngày sẽ nhảy loạn lên, mà theo ngày thì chứng từ lên xuống. Yêu cầu săp xếp của mình là ưu tiên theo ngày->ưu tiên theo số chứng từ. Nhờ mọi người hỗ trợ giúp
 
Top