Hàng bán bị trả lại

Trinh_Son

New Member
Mọi người cho em xin hướng giải quyết cho trường hợp này của em nhé.
Công ty chúng tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực bán Sách.Công ty chúng tôi có ký kết hợp đồng với khách hàng A, trên hợp đồng có quy định khách hàng A có quyền trả lại hàng bán chậm hoặc hàng bán bị lỗi không đảm bảo chất lượng. Khi khách hàng A gửi đơn đặt hàng, công ty chúng tôi tiến hành kiểm kho, xuất hàng đồng thời xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng A. Trong quá trình bán hàng (có thể kéo dài một vài năm) nếu hàng hóa nào bán chậm, khách hàng A sẽ trả hàng cho công ty chúng tôi thành nhiều đợt khác nhau và hàng trả lại cũng nằm trên nhiều hóa đơn GTGT khác nhau. Vì vậy đối với trường hợp này, công ty chúng tôi gặp khó khăn trong việc xuất hóa đơn điều chỉnh khi hàng bán bị trả lại. Mà theo công văn của Tổng cục thuế yêu cầu hàng trả lại thì bên bán phải xuất hóađơn.
Anh chị nào có kinh nghiệm mảng này thì hỗ trợ em với nhé.
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top