Hạch toán truy thu Thuế NK và GTGT sau thông quan tờ khai

Hạch toán Truy thu Thuế nhập khẩu và GTGT sau thông quan tờ khai

 • Hạch toán vào TK 421

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Hạch toán vào TK811

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  0
 • Poll closed .

Anhnn

New Member
Chào Misa, chào mọi người,
Công ty em T5/2019 có quyết định ấn định thuế - điều chỉnh giá tính thuế theo kết quả kiểm tra sau thông quan đối với một số tờ khai hải quan nhập khẩu vào tháng 11, 12 năm 2018. Trong T5/2019 thì bên e đóng số tiền thuế truy thu:
1. Tờ khai số: 10236582813( thuế NK là: 60.960.000, Thuế GTGT: 6.096.000)
2. Tờ khai số: 10234132220 ( thuế NK là: 65.889.000, Thuế GTGT: 6.588.000)
Hiện tại hàng nhập của các tờ khai 10236582813 bên e đã bán được 2/3, còn lại vẫn tồn trong kho.Mọi người ai đã hạch toán phần này rồi chỉ giúp mình cách hạch toán và nhập trên phần mềm Misa như thế nào cho đúng với. Theo mình tìm hiểu thì trên trang web Bộ tài chính có trả lời câu hỏi về vấn đề này và theo công văn 650/TCT-CS ngày 26/02/2018 của Tổng Cục thuế cũng trả lời là thuế NK sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ và Thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.
Cám ơn mọi người!
 
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Thưa anh/chị,
 • Tiến thuế NK, tùy từng trường hợp:
  • Khoản đưa luôn vào giá vốn: anh/chị có thể hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 632/có TK 3332
  • Khoản đưa vào giá trị hàng nhập kho: Anh/Chị làm kiểm kê kho tăng giá trị hàng trong kho như hướng dẫn sau:
 
Thưa anh/chị,
 • Tiến thuế NK, tùy từng trường hợp:
  • Khoản đưa luôn vào giá vốn: anh/chị có thể hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 632/có TK 3332
  • Khoản đưa vào giá trị hàng nhập kho: Anh/Chị làm kiểm kê kho tăng giá trị hàng trong kho như hướng dẫn sau:
Cảm ơn đã chia sẻ
 
Top