Hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Bao Thach

Member
Misa cho mình hỏi là trong thời gian chỉnh lý quyết toán, một số khoản chi mình hạch toán tk 815 thì khi lên các báo cáo như báo cáo tài chính, sổ quỹ, sổ chi ngân sách lại ko lên số liệu của thời gian chỉnh lý ạ
ví dụ như trong báo cáo tài chính, mục II, phần chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước không lên số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán khi hạch toán tk 815 (chứng từ 10/01/2021, ngày hạch toán 31/12/2020, ghi có tk 00812), đổi sang tk 814 thì lên số liệu ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
DẠ hạch toán vào tháng chỉnh lý thì khi in báo cáo phải tích chọn in cả tháng chỉnh lý ạ để xem báo cáo ạ! Còn sổ thì lấy theo ngày chứng từ nên sẽ lên ở tháng 1 năm sau ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bao Thach

Member
dạ, vậy cho em hỏi thêm là trong báo cáo tài chính, mục III- Lưu chuyển tiền, phần tiền thu khác và tiền chi khác là cộng của những tài khoản nào để lên số liệu đấy với ạ, vì trong báo cáo in ra thì số dư tiền cuối kỳ của em đúng nhưng thử cộng các tài khoản lại với nhau thì chưa ra đúng con số như trong báo cáo ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top