Hạch toán thu trong xây dựng cơ bản

caitoketoan

Member
Xã em có chủ trương làm 1 con lộ giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù (chỉ có giá trị xây lắp)
Tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 700 triệu; còn nhân dân đóng góp 300 triệu và xã đứng ra thu
Xã thuê 1 người dân đứng ra làm (Đại diện cộng đồng) và sẽ chuyển khoản thanh toán 1 tỷ sau khi nghiệm thu
Vậy 300 triệu hạch toán thu chi quyết toán như thế nào
Vậy 700 triệu hạch toán thu chi quyết toán như thế nào
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Xã em có chủ trương làm 1 con lộ giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù (chỉ có giá trị xây lắp)
Tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 700 triệu; còn nhân dân đóng góp 300 triệu và xã đứng ra thu
Xã thuê 1 người dân đứng ra làm (Đại diện cộng đồng) và sẽ chuyển khoản thanh toán 1 tỷ sau khi nghiệm thu
Vậy 300 triệu hạch toán thu chi quyết toán như thế nào
Vậy 700 triệu hạch toán thu chi quyết toán như thế nào
Thưa anh/chị
Đối với 700 triệu, anh/chị hạch toán thu bình thường: N111 C112
Còn 300 tr, anh/chị làm theo HD sau tại mục 3.4 nhé: http://help.bamboo2019.misa.vn/index.html?3_1_huong_dan_nghiep_vu_ns_xa_de_nghi_ghi_thu_ghi_chi.htm
trân trọng!
 

caitoketoan

Member
300 triệu xã em thu bằng tiền mặt, sau đó nộp vào tài khoản tiền gửi khác (1128), sau đó ủy nhiệm chi chuyển khoản cho nhà thầu
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
300 triệu xã em thu bằng tiền mặt, sau đó nộp vào tài khoản tiền gửi khác (1128), sau đó ủy nhiệm chi chuyển khoản cho nhà thầu
Thưa anh/chị
Vậy anh/chị hạch toán : N111 C 7192
sau đó nộp vào TK tiền gửi khác: N1128 C 111
Khi nào chuyển tiền trả thì hạch toán : N8192 C1128
Trân trọng!
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Vậy TK Nợ 8192 mình xử lý cuối năm sao
Thưa anh/chị
TK 8192 là thu chưa qua ngân sách,giống như tạm ứng, anh/chị hạch toán qua 8192 sau đó vào bảng kê thanh toán lập bảng kê và quyết toán
nếu khoản này đơn vị chi trực tiếp luôn, thì hạch toán qua 8142 luôn nhé
trân trọng
 
Top