hạch toán tăng giảm giá trị tồn kho

Minh Duy

New Member
nhờ misa hỡ trợ dùm mình hạch toán 2 hóa đơn theo file đính kèm, mình vào phân hệ nào để hạch toán tăng giảm giá trị tôn fkho trường hợp này, xin cảm ơn
 

Đính kèm

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh,
- Đối với hóa đơn giảm giá trị hàng hóa anh có thể vào Mua hàng/ giảm giá hàng mua/ tích vào ô Giảm giá trị hàng nhập kho để hạch toán
chi tiết hướng dẫn: https://helpsme2021.misa.vn/kb/giamgia_hangdamuavenhapkho/

1610532137387.png


- Đối với hóa đơn tăng giá trị hàng hóa , trường hợp này do số lượng hàng đã mua là không thay đổi chỉ thay đổi tăng giá trị nhập kho==> Anh vào Kho\Kiểm kê kho, tích nút Kiểm kê giá trị, côt Giá trị theo kiểm kê điền giá trị tăng sau khi điều chỉnh (ví dụ tồn kho tại thời điểm này là 680.000.000đ, do phát sinh tăng giá mua nên giá trị tồn kho phải là 700.000.000 thì điền 700.000.000==> Chênh lệch 20.000.000 là phần tăng thêm do hóa đơn tăng giá mua==> Cất===> Nhấn nút Lập phiếu nhập==> Hạch toán Nợ TK 156/Có TK 331: giá trị điều chỉnh tăng chưa thuế
Phần thuế GTGT ghi nhận anh qua phân hệ Tổng hợp/ chứng từ NVK để hạch toán và ghi nhận số hóa đơn để kê khai nhé.
chi tiết hướng dẫn: https://helpsme2021.misa.vn/kb/kiemkekho/

1610532302189.png
 
Top