Hạch toán tài khoản

Anh chị cho em hỏi, bên em sau khi thanh tra quyết toán thuế, bên em bị giảm giá vốn hàng bán do bán không đúng giá thị trường, vậy em hạch toán như nào trên misa ạ, em cảm ơn.
 
Top