Hạch toán hàng ủy thác nhập khẩu_Bên giao ủy thác

Dear ace group
Ace cho mình nhờ chút
1. Bên m là bên nhận ủy thác nhập khẩu cho Cty A (bên m trả trước toàn bộ 100% tiền cho các nhà cung cấp), trong quá trình thông quan hàng hóa cho bên A, bên m có phát sinh các hóa đơn về kiểm dịch, cước vận tải biển, chi phí bến bãi. Tất cả đều mang tên công ty mình, bên mình hạch toán là
Nợ TK138, Nợ 133/ Có TK331,111,112
2. Bên mình đang hạch toán hoa hồng ủy thác = % hoa hồng + các khoản chi hộ cho bên giao ủy thác
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK3331
Nếu hạch toán như vậy thì không khớp được công nợ giữa bên mình và bên giao ủy thác, ở TK138 nêu trên
Và các hóa đơn chi hộ, bên mình có được khấu trừ thuế đầu vào không
Rất mong được ace giúp đỡ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top