Hạch toán chi phí mua hàng trên misa 2017

Misa : Khi phân bổ chi phí mua hàng xong ( CPMH cùng 1 hóa đơn với các mặt hàng) thì tổng chi phí nhập cao hơn chi phí thực tế trên hóa đơn ( phần chênh lệch chính là CPMH ) ; không biết sai ở chỗ nào vậy ?
 

Đính kèm

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Misa : Khi phân bổ chi phí mua hàng xong ( CPMH cùng 1 hóa đơn với các mặt hàng) thì tổng chi phí nhập cao hơn chi phí thực tế trên hóa đơn ( phần chênh lệch chính là CPMH ) ; không biết sai ở chỗ nào vậy ?
Dạ anh chị đã thử bỏ ghi\sửa\nhấn xoá dòng CPMH rồi thêm lại và phân bổ lại chưa ạ
Trân trọng!
 
Làm lại : kết quả cũng thế .
Misa : kiểm tra báo cáo TK 621 thì các mặt hàng phát sinh giá trị lại là giá trị chưa phân bổ chi phí mua hàng ? sai chỗ nào vậy?
 

Đính kèm

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Làm lại : kết quả cũng thế .
Misa : kiểm tra báo cáo TK 621 thì các mặt hàng phát sinh giá trị lại là giá trị chưa phân bổ chi phí mua hàng ? sai chỗ nào vậy?
Chào anh,
1. Chứng từ mua hàng anh đang hạch toán là chứng từ mua hàng không qua kho , phân bổ chi phí mua hàng tức là cộng chi phí đó vào giá trị hàng hóa mua kho nhập kho => chính vì vậy ở đây anh chỉ hạch toán phần CPMH chứ k cần bước phân bổ chi phí đó nữa , tất cả đều hạch toán qua 621 nên không cần phân bổ vào giá trị nhập kho.
2.Vì anh thực hiện mua hàng k qua kho, bút toán phân bổ đó không đúng bản chất nên khi xem báo cáo sẽ thấy không cộng phần chi phí mua hàng vào giá trị hàng hóa, nếu muốn thẻ hiện phần chi phí đó phân bổ tương ứng anh vui lòng lập chứng từ mua hàng nhập kho, phân bổ xong rồi xuất hàng ra lại ạ
 
Top