Hạch toán chi phí mua hàng trên Misa 2017

Misa : khi hạch toán chi phí mua hàng trên Misa : phân bổ chi phí mua hàng xong ( cùng 1 hóa đơn) thì tổng giá trị nhập cao hơn giá trị trên hóa đơn mua vào ( chênh lệch chính là chi phí mua hàng) : không biết sai chỗ nào vậy?
 

Đính kèm

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Misa : khi hạch toán chi phí mua hàng trên Misa : phân bổ chi phí mua hàng xong ( cùng 1 hóa đơn) thì tổng giá trị nhập cao hơn giá trị trên hóa đơn mua vào ( chênh lệch chính là chi phí mua hàng) : không biết sai chỗ nào vậy?
Dạ anh chị đã thử bỏ ghi\sửa\nhấn xoá dòng CPMH rồi thêm lại và phân bổ lại chưa ạ
Trân trọng!
 
Top